Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót termoizolacyjnych na budynku mieszkalnym w Ostródzie

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót termoizolacyjnych na budynku mieszkalnym w Ostródzie

W związku z realizacją projektu pn. „Głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego ul Kopernika 9 w Ostródzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 w konkursie NR RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020 z zakresu Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych Wspólnota Mieszkaniowa Ostróda ul. Kopernika 9, 14-100 Ostróda ogłasza zapytanie.

Załączniki

Wynik zapytania ofertowego nr 01/2017

Obowiązuje od: 2017-03-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (167kb) |

Zapytanie ofertowe z 6.03.2017 r.

Obowiązuje od: 2017-03-06 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (202kb) |

Zapytanie ofertowe – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-02-28 Obowiązuje do: 2017-03-06
Dostępne formaty: DOC (202kb) |

Formularz ofertowy

Obowiązuje od: 2017-02-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (154kb) |

Wzór umowy

Obowiązuje od: 2017-02-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (213kb) |

Przedmiar robót

Obowiązuje od: 2017-02-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (56kb) |

Oświadczenie o braku powiązań

Obowiązuje od: 2017-02-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (145kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS