Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 4.0) - obowiązuje od 29 maja 2017 r.

Dokument

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 4.0) - obowiązuje od 29 maja 2017 r.

Zmiany Podręcznika Beneficjenta w stosunku do wersji 3.0 w części opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju obejmują m.in.:

  • przeredagowanie rozdziału 10. Baza personelu w związku z wprowadzeniem do systemu m.in. następujących zmian: rezygnacji z modułu Planowany czas pracy, zmiany nazwy modułu Protokół odbioru na Czas pracy, możliwości przesłania i wycofania wielu formularzy Personelu projektu i Czasu pracy jednocześnie, czy możliwości rejestrowania przerywanego Czasu pracy w danym dniu roboczym;
  • ujęcie w polach opisowych informacji o maksymalnej liczbie znaków możliwych do wprowadzenia;
  • dodanie informacji, w jaki sposób uzupełniać pliki przeznaczone do importu danych do systemu SL2014;
  • ujęcie informacji, że dla pól zawierających Dane teleadresowe system SL2014 używa słowników TERYT (dostępnych na stronie http://eteryt.stat.gov.pl);
  • dodanie nowego pola Uwagi w zakładce Informacje o zamówieniu oraz Informacje o kontrakcie – opis i zrzut ekranu;
  • zmiany redakcyjne w całym dokumencie.
Obowiązuje od: 2017-05-29
Dostępne formaty: PDF (7 050kb) |

Załączniki

Wzór harmonogramu płatności

Dostępne formaty: XLS (41kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.