Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Sprawozdanie roczne za rok 2016 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dokument

Sprawozdanie roczne za rok 2016 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dostępne formaty: PDF (1 275kb) |

Załączniki

Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności

Dostępne formaty: XLSX (255kb) |

Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków wstępnych

Dostępne formaty: PDF (509kb) |

Streszczenie po angielsku

Dostępne formaty: PDF (649kb) |

Streszczenie po polsku

Dostępne formaty: PDF (664kb) |

Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych

Dostępne formaty: PDF (317kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.