Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, zakup, dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej – „Tartak” Wojciech Stasiak – 24.08.2017 r.

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, zakup, dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej – „Tartak” Wojciech Stasiak – 24.08.2017 r.

Zamawiający – PPUH „TARTAK” Wojciech Stasiak, Niedźwiedź 6, 11-010 Barczewo – zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie, zakup, dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną o mocy 39,75 kWp wraz z oprzyrządowaniem oraz z niezbędnym okablowaniem, zdolnym do przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej.

 

Data rozstrzygnięcia zapytania: 20.09.2017

Dane kontaktowe: Wojciech Stasiak meatex1@o2.pl

 

Komunikat z 19 września 2017 r. - wyniki zapytania ofertowego

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca który otrzymał maksymalną liczbę punktów: 87,97

Nazwa zwycięzcy:

SOLVET SP. Z O.O.

AL. JEROZOLIMSKIE 85 LOK 21

02-001 WARSZAWA 

 

Komunikat z 8 września 2017 r.

Informujemy, że zmianie uległy zapisy zapytania ofertowego w punkcie VII pp 4. Konkurs ofert odbędzie się 20 września 2017 r.

 

 

Komunikat z 7 września 2017 r.

Na  podstawie pkt.11 /1 Zapytania ofertowego z dnia 24.08.2017 r. PPUH „TARTAK” Wojciech Stasiak wprowadzam istotne zmiany:

  • Punkt V Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- zmiana dotyczy polisy ubezpieczeniowej z 300 000,00 zł na 220 000,00 zł.

  • Punkt VI Kryteria wyboru oferty

1. Łączna cena netto

5.Gwarancja na panele

6. Czas usunięcia awarii

  • Punkt VII Miejsce i termin składania ofert

3. Termin składania ofert upływa 18.09.2017 o godzinie 15.00

4. Konkurs ofert odbędzie się  20.09.2017 r.

  • Punkt VIII Opis sposobu przygotowania oferty

3.f. Posiadane doświadczenia w postaci protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

 

 

Komunikat z 31 sierpnia 2017 r.

W związku z zauważonym błędem pisarskim aktualizujemy treść zapytania ofertowego. Błąd pisarski dotyczy sposobu przyznawania punktów za termin realizacji.

Było:

Termin realizacji zamówienia – waga 10%

Sposób przyznawania punktacji:

Termin realizacji zamówienia (T):

Deklaracja realizacji zamówienia w terminie poniżej 30 dni od dnia podpisania umowy – Oferent otrzyma 100 punktów.

Deklaracja realizacji zamówienia w terminie między 31 a 60 dni od dnia podpisania umowy – Oferent otrzyma 50 punktów.

Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie oferty.

 

Jest:

Termin realizacji zamówienia – waga 10%

Sposób przyznawania punktacji:

Termin realizacji zamówienia (T):

Deklaracja realizacji zamówienia w terminie poniżej 31 dni od dnia podpisania umowy – Oferent otrzyma 100 punktów.

Deklaracja realizacji zamówienia w terminie między 31 a 60 dni od dnia podpisania umowy – Oferent otrzyma 50 punktów.

Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie oferty.

 

Ponadto wydłużamy termin składania ofert do 11 września 2017 r. do godziny 15.00. Powód zmiany terminu naboru ofert – wcześniej wyznaczona data przypada w sobotę.
Tym samym zmianie ulega termin wyłonienia wykonawcy – nowy termin to 13 września 2017 r.  Pozostałe zapisy zapytania pozostają bez zmian.

Obowiązuje od: 2017-08-24

Załączniki

Zapytanie ofertowe - obowiązuje od 8.09.2017 r.

Obowiązuje od: 2017-09-08 Obowiązuje do: 2017-09-08
Dostępne formaty: ODT (63kb) |

Załączniki do zapytania ofertowego - obowiązują od 8.09.2017 r.

Obowiązuje od: 2017-09-08 Obowiązuje do: 2017-09-08
Dostępne formaty: DOCX (58kb) |

Zapytanie ofertowe – wersja archiwalna (07.09.2017 r.)

Obowiązuje od: 2017-09-07 Obowiązuje do: 2017-09-07
Dostępne formaty: DOCX (65kb) |

Załączniki do zapytania ofertowego – wersja archiwalna (07.09.2017 r.)

Obowiązuje od: 2017-09-07 Obowiązuje do: 2017-09-07
Dostępne formaty: DOCX (58kb) |

Zapytanie ofertowe – wersja archiwalna (31.08.2017–6.08.2017)

Obowiązuje od: 2017-08-31 Obowiązuje do: 2017-09-06
Dostępne formaty: DOCX (66kb) |

Załączniki do zapytania – wersja archiwalna (31.08.2017–6.08.2017)

Obowiązuje od: 2017-08-31 Obowiązuje do: 2017-09-06
Dostępne formaty: DOCX (59kb) |

Zapytanie ofertowe – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-08-24 Obowiązuje do: 2017-08-30
Dostępne formaty: ODT (63kb) |

Załączniki do zapytania – wersja archiwalna

Obowiązuje od: 2017-08-24 Obowiązuje do: 2017-08-30
Dostępne formaty: DOCX (59kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.