Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego”, gmina Barczewo – 17.01.2017 r.

Zapytanie ofertowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego”, gmina Barczewo – 17.01.2017 r.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)”

 

  • Zamawiający wymaga, aby opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa była pełna i kompletna, z punktu widzenia przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa).
  • Przedmiot umowy obejmuje m.in.:
    1. Zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego miejscowość Zalesie z pętlą autobusową przy ul. Warmińskiej w Barczewie. Długość odcinka – ok. 4 km.

1.1. pętla autobusowa – modernizacja nawierzchni betonowej poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej na długości ok 70 mb, ustawienie zadaszonych stojaków na rowery,

1.2. ul. Armii Krajowej, Kraszewskiego, Polna – wyznaczenie ścieżki rowerowej jednokierunkowej w jezdni – ok. 525 mb.

1.3. odcinek od ul. Polnej (nawierzchnia gruntowa) do połączenia z  drogą asfaltową – ciąg pieszo-rowerowy – ok. 1790 mb.

 1.4. odcinek od skrzyżowania z projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym, wzdłuż drogi asfaltowej  i drogi gruntowej – chodnik na dł. ok. 1550 mb. 

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania:

Danuta Żuk, telefon: (89) 514 84 39 wew. 24, faks: (89) 514 85 62, adres e-mail: danuta.zuk@barczewo.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2018 r. godz. 09.00.

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Obowiązuje od: 2018-02-08 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (48kb) |

Pytania i odpowiedzi

Obowiązuje od: 2018-01-22 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (279kb) |

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2018-01-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCM (41kb) |

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Obowiązuje od: 2018-01-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCM (24kb) |

Załącznik nr 2 Wykaz osób

Obowiązuje od: 2018-01-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (46kb) |

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Obowiązuje od: 2018-01-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (157kb) |

Załącznik 1 i 2 do Wzoru umowy

Obowiązuje od: 2018-01-17 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (2 849kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.