Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.0) - obowiązuje od 1 lutego 2018 r.

Dokument

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.0) - obowiązuje od 1 lutego 2018 r.

Podręcznik Beneficjenta (wersja 5.0) został dostosowany do zmian wprowadzonych do systemu SL2014 w oknie serwisowym z dnia 16 stycznia 2018 r. Najważniejsze zmiany obejmują:

  • zablokowanie edycji pola „Wiek w chwili przystąpienia do projektu”, jeśli zostało wyliczone automatycznie;
  • dodanie pola „Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia” na formularzu EFS;
  • dokonanie modyfikacji w systemie polegającej na tym, że przy wyborze wartości „Dotacja na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej” w ramach pola „W tym” jest możliwa edycja pól „Data założenia działalności”, „Kwota środków przyznanych na założenie działalności gospodarczej” i „PKD”;
  • w merytorycznie uzasadnionych przypadkach umożliwienie instytucji poprawy formularza Monitorowania uczestników projektów na jej poziomie – bez konieczności zwracania formularza do poprawy przez Beneficjenta;
  • dodanie wartości „Wsparcie z wykorzystania TIK” w polu „Rodzaj wsparcia”.

Ponadto w dokumencie zostały wprowadzone zmiany redakcyjne.

Obowiązuje od: 2018-02-01
Dostępne formaty: PDF (7 258kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.