Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Projekty pozakonkursowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dokument

Projekty pozakonkursowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

1 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził ogólne ramy dla identyfikacji i funkcjonowania projektów do realizacji w trybie pozakonkursowym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Od tamtego momentu zostało przygotowane otoczenie formalno-prawne wdrażania programów operacyjnych przystosowane do przeprowadzenia identyfikacji i określenia ram funkcjonowania projektów pozakonkursowych. 

16 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację dokumentu pn. Projekty pozakonkursowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Niniejszy dokument określa ogólne ramy dla identyfikacji i funkcjonowania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w trybie pozakonkursowym w perspektywie finansowej 2014–2020.

20 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację przedmiotowego dokumentu. Polega ona na uzupełnieniu listy przedsięwzięć planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym o projekt obejmujący wdrożenie instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

13 marca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację dokumentu pn. Projekty pozakonkursowe w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Polega ona na uzupełnieniu listy przedsięwzięć planowanych do realizacji w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Załączniki

Projekty pozakonkursowe RPO WiM 2014–2020 - 13 marca 2018 r.

Obowiązuje od: 2018-03-13 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (96kb) |

Projekty pozakonkursowe RPO WiM 2014–2020 - 20 grudnia 2016 r.

Obowiązuje od: 2016-12-20 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (61kb) |

Projekty pozakonkursowe RPO WiM 2014-2020 - luty 2016 r.

Dostępne formaty: DOCX (59kb) |

Projekty pozakonkursowe RPO WiM 2014–2020 - 1 kwietnia 2014 r.

Dostępne formaty: DOCX (25kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS