Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe nr 3 na zakup automatycznych waflarek, Wytwórnia Wafli Jaga – 28.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 3 na zakup automatycznych waflarek, Wytwórnia Wafli Jaga – 28.02.2018 r.

WYTWÓRNIA WAFLI „JAGA” TRUSZKOWSKI ZBIGNIEW w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie prac badawczo rozwojowych w Wytwórnia Wafli JAGA Zbigniew Truszkowski”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020, (Działania: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałania: RPWM.01.05.01 Wdrożenie wyników prac B+R), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zwany w dalszej treści „Projektem”).

Projekt realizowany jest w ramach umowy, która zostanie podpisana z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19.07.2017r.

 

Miejsce złożenia oferty  
WYTWÓRNIA WAFLI „JAGA” TRUSZKOWSKI ZBIGNIEW, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77a, 10-449 Olsztyn lub email: pphjaga@op.pl

Termin składania ofert: 30.03.2018 roku.

 

UWAGA! UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - komunikat z 28 marca 2018 r.
Zamawiający,  WYTWÓRNIA WAFLI ''JAGA'' TRUSZKOWSKI ZBIGNIEW, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 77A, 10-449 Olsztyn, NIP 7391025521 28 marca 2018 r. unieważnił zapytanie ofertowe nr 3. 

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 3

Obowiązuje od: 2018-02-28 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOCX (91kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.