Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Kompleksowe zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację hali stacji demontażu pojazdów, demontażu sprzętu AGD z częścią magazynu” – 22.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu „Kompleksowe zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację hali stacji demontażu pojazdów, demontażu sprzętu AGD z częścią magazynu” – 22.06.2018 r.

Przedmiot zlecenia: realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku przemysłowego zlokalizowanego na działce nr 3/2 obręb 78 w Olsztynie przy ul. Stalowa 3.

 

Termin zgłaszania ofert: 25 lipca 2018 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2018 na realizację zadania „Kompleksowe zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację hali Stacji demontażu pojazdów, demontażu sprzętu AGD z częścią magazynu”

 

Oferty można składać:

a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tadeusz Gałązka, ul. Stalowa 3, 10-420 Olsztyn

b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

 

Informacje na temat zamówienia:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Tadeusz Gałązka tel.: 604 505 572, e-mail: galazka@bpsystem.pl

Obowiązuje od: 2018-06-22

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Obowiązuje od: 2018-06-22 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (151kb) |

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Obowiązuje od: 2018-06-22 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (106kb) |

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań

Obowiązuje od: 2018-06-22 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: DOC (93kb) |

Załącznik nr 3 - dokumentacja techniczna

Obowiązuje od: 2018-06-22 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (1 826kb) |

Załacznik nr 4 - audyt

Obowiązuje od: 2018-06-22 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (7 025kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.