Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 7.0) – obowiązuje od 7 września 2018 r.

Dokument

Podręcznik beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 7.0) – obowiązuje od 7 września 2018 r.

Zmiany Podręcznika beneficjenta w stosunku do wersji 6.0 w części opracowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obejmują:

  • uszczegółowienie zapisów w podrozdziale 8.1.3. Dane uczestników otrzymujących wsparcie – indywidualni i pracownicy instytucji, w zakresie Wykształcenia, Sytuacji osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie;
  • uszczegółowienie zapisów w rozdziale 9. Zamówienia publiczne;

Ponadto w dokumencie zostały wprowadzone zmiany redakcyjne.

Obowiązuje od: 2018-09-07
Dostępne formaty: PDF (8 328kb) |

Załączniki

Podręcznik Beneficjenta SL2014 v.7.0 – Słownik głównych pojęć

Obowiązuje od: 2018-09-07 Obowiązuje do:
Dostępne formaty: PDF (387kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.