Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Sprawozdanie roczne za rok 2017 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dokument

Sprawozdanie roczne za rok 2017 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Dostępne formaty: PDF (833kb) |

Załączniki

Streszczenie podawane do publicznej wiadomości w języku polskim

Dostępne formaty: PDF (2 136kb) |

Streszczenie podawane do publicznej wiadomości w języku angielskim

Dostępne formaty: PDF (2 099kb) |

Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych

Dostępne formaty: PDF (450kb) |

Załączniki nr 3-15 – Tabele postępu rzeczowego i finansowego

Dostępne formaty: XLSX (299kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.