Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zakończenie etapu oceny kryteriów merytorycznych punktowych

 7 września 2016 r. zakończono etap oceny kryteriów merytorycznych punktowych w ramach konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-002/16.

 

Na etapie oceny kryteriów merytorycznych punktowych 5 wniosków o dofinansowanie projektu zostało ocenionych negatywnie. Wnioski te nie zostały skierowane do etapu przyznania punktów warunkowych i negocjacji. W terminie 7 dni od zaakceptowania przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów listy projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu przyznania punktów warunkowych i negocjacji (tj. od dnia 7 września 2016 r.) zostaną wysłane do Wnioskodawców pisma informujące o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.

 

Na etapie przyznania punktów warunkowych i negocjacji Oceniający dokonają warunkowej oceny kryteriów merytorycznych punktowych, a następnie zostaną przeprowadzone negocjacje.

Do negocjacji zostaną skierowane wszystkie wnioski, które zostały zakwalifikowane do etapu przyznania punktów warunkowych i negocjacji. Na podstawie wyników negocjacji Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 może podjąć decyzję o zwiększeniu alokacji na przedmiotowy konkurs.

Pliki do pobrania

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu przyznania punktów warunkowych i negocjacji

2016-09-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS