Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów wybranych do dofinansowania

 26 września 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-002/16, poprzez zatwierdzenie Listy rankingowej wszystkich wniosków podlegających ocenie formalno-merytorycznej.

 

Aby umożliwić dofinansowanie wszystkich wniosków ocenionych pozytywnie w ramach przedmiotowego konkursu, decyzją Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwiększono kwotę dofinansowania do 67 109 519,48 złotych

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wybrano 8 Operatorów Warmińsko-Mazurskiego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych dla Przedsiębiorstw, którym zostanie powierzone zadanie związane z obsługą MŚP oraz przekazywaniem dofinansowania na usługi rozwojowe.

Pliki do pobrania

Lista wniosków wybranych do dofinansowania

2016-09-27

Lista członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę formalno-merytoryczną.

2016-09-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS