Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu - aktualizacja Regulaminu konkursu

26 września 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

W związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów na ekspertów w dziedzinie Termomodernizacja (Ekspert ds. termomodernizacji) umieszczonych w zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wykazie kandydatów na ekspertów, Instytucja Zarządzająca nie miała możliwości powołania Komisji Oceny Projektów po zakończeniu etapu weryfikacji wymogów formalnych, tj. po 6 września 2016 r. Komisja Oceny Projektów została powołana po uzyskaniu zgłoszeń od kandydatów na ekspertów z dziedziny Budownictwo i prawo budowlane, posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do wydania opinii w zakresie wszelkich działań związanych z termomodernizacją. Powołanie KOP nastąpiło 14 września 2016 r.

Mając na uwadze, że weryfikacji w ramach kryteriów merytorycznych podlegać będą 24 projekty, w których zawartych jest 105 budynków posiadających obszerną dokumentację techniczną, konkurs nie zostanie rozstrzygnięty we wrześniu 2016 r. Termin rozstrzygnięcia wymaga przesunięcia na listopad 2016 r.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Zmiana regulaminu konkursu

2016-09-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS