Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie

Poniżej zamieszczamy listę wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie RPWM.03.01.00-IZ-00-28-001/16 w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych RPO WiM na lata 2014-2020

Pliki do pobrania

Lista wniosków o dofinansowanie projektów

2016-09-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.