Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie niejasności w opisie kryteriów punktowych

W związku ze stwierdzoną niejasnością w opisie kryteriów punktowych w Poddziałaniu 1.4.4 Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że Kryteria merytoryczne premiujące, kryterium nr 2 komplementarność projektu –maksymalna wartość punktów do uzyskania wynosi  6 pkt.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS