Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zakończenie naboru wniosków

28 września 2016 r. zakończono nabór wniosków do konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-002/16 Działanie 5.3 0chrona różnorodności biologicznej.

Złożono 23 wnioski na łączną kwotę 35 940 928,72 złotych.

Wnioskowana wartość dofinansowania projektów wynosi 29 235 920,31 złotych.

Pliki do pobrania

Lista projektów złożonych w konkursie

2016-10-03

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS