Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu - wydłużenie terminu naboru wniosków

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego aktualizacji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 10 Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/16:

  • wprowadzenie zaktualizowanych załączników odnoszących się do kryteriów wyboru projektów (załącznik nr 6 „Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014-2020” oraz załącznik 9 „Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia”);
  • zmianie ulegają zapisy Regulaminu konkursu zamieszczone w rozdziale I Informacje ogólne,  pkt 1.3 Podstawy prawne i dokumenty programowe konkursu, dotyczące zaktualizowanej wersji Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej. Obowiązująca wersja dokumentu została przyjęta przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 października 2016 roku;
  • następuje zmiana terminu naboru wniosków, wydłużająca termin ogłoszenia o konkursie. Termin naboru zostanie przesunięty z 2.11.2016 - 5.12.0216. na 7.11.2016 - 12.12.2016.

 

Przedmiotowe zmiany do Regulaminu konkursu nie będą skutkować nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Pliki do pobrania

Zakualizowany Regulamin konkursu

2016-10-04

Załącznik nr 6 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych projektu konkursowego w ramach RPO WiM 2014-2020

2016-10-04

Załącznik nr 9 Kryteria merytoryczne wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia

2016-10-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.