Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej

4 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 71 dni do 81 dni liczonych od dnia powołania Komisji Oceny Projektów (§ 11 ust. 2 Regulaminu konkursu).

Powyższe uwarunkowane jest procesem oceny kryteriów merytorycznych w formie elektronicznej, który skutkuje dość długim oczekiwaniem na zwrot poprawnie wypełnionych kart przez ekspertów KOP. W celu sprawdzenia poprawności wykonanego dzieła przez ekspertów KOP, pracownicy Biura Projektów Kultura i Infrastruktura Społeczna muszą zweryfikować ponad 400 kart oceny, co spowodowało, iż termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap weryfikacji wymogów formalnych nie został dotrzymany i wymagał wydłużenia o 10 dni kalendarzowych tj. z 71 dni na 81 dni kalendarzowych.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-10-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS