Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie oceny merytorycznej wniosków do 31 października 2016 r.

Informujemy, że Przewodniczący Komisji Oceny Projektów (KOP) podjął decyzję o przedłużeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych na konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16.

Planowany termin zakończenia oceny merytorycznej to 31 października 2016 r.

Wydłużenie terminu oceny wynika z dużej liczby wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu (119 wniosków), przy jednoczesnym trwaniu oceny merytorycznej w ramach innych ogłoszonych przez Instytucję konkursów (w ramach Działania 2.1, Poddziałania 2.4.1). Wydłużenie terminu oceny wynika również ze złożonej oceny merytorycznej wniosków, na którą składa się m.in. mechanizm wyjaśnień udzielanych przez Wnioskodawców do kryterium merytorycznego zerojedynkowego C1, możliwość warunkowania niektórych kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i punktowych, jak również zaangażowanie w ocenę ekspertów zewnętrznych. W związku z rozbieżnościami w ocenie wniosków zaistniała konieczność skierowania części wniosków do trzeciej oceny.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS