Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 18 października 2016 r. zmianie uległ Regulamin konkursu nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/16.

 

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

 

- § 10 ust. 1  dot.  wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 50 do 80 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 80 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”

 

- § 10 ust. 5 dot. wprowadzenia możliwości dwukrotnej poprawy wniosku na etapie weryfikacji wymogów formalnych,

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Na etapie weryfikacji wymogów formalnych dopuszcza się dwukrotne uzupełnienie wniosku”

 

- § 11 ust. 2 dot.  wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 60 do 70 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 70 dni od dnia powołania KOP”

 

- § 17 ust. 1 dot. korekty adresu e-mail punktu informacyjnego na piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Paragraf przyjmuje brzmienie:  „Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się dofinansowanie udzielają pracownicy Punktu informacyjnego działającego w strukturach Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn (parter budynku, pok. nr 8). Informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów  89 521-12-53, 89 521-12-54 w godzinach pracy: poniedziałek – piątek 7:30-15:30, e-mail: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-10-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.