Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów wybranych do dofinansowania

19 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 6.1. Infrastruktura kultury, Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania

2016-10-20

Skład Komisji Oceny Projektów

2016-10-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.