Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej

24 października 2016 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.03.01-IZ-00-28-001/16 w związku z wpłynięciem do siedziby IOK wyjaśnień dotyczących ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Pliki do pobrania

Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej

2016-10-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS