Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zaktualizowana lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej

Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej

Informujemy, iż zaktualizowano listę wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.03.01-IZ-00-28-001/16, które pozytywnie przeszły weryfikację wymogów formalnych.

Na etapie oceny formalnej wykryto błąd systemu informatycznego LSI MAKS2. System zamieniał kolejność ryzyk w punkcie 3.3 wniosków o dofinansowanie, które składane były w ramach uzupełnień. W związku z tym jeden z wniosków złożonych w ww. konkursie pozostał bez rozpatrzenia, a po wykryciu błędu skierowano go do oceny formalnej.

Pliki do pobrania

Aktualna lista wniosków

2016-10-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS