Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat o wydłużeniu terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków oraz przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu

7 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję wydłużenia o 30 dni kalendarzowych terminu oceny kryteriów formalno-merytorycznych wniosków oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z listopada 2016 r. na grudzień 2016 r. w ramach konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ-00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.


Powyższe uwarunkowane jest dużą liczbą wniosków przypadającą na poszczególnych ekspertów, obszerną dokumentacją i trudną tematyką projektów, a także obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism wzywających do złożenia dodatkowych wyjaśnień/informacji na etapie oceny formalno-merytorycznej przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W związku z tym termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap oceny formalno-merytorycznej nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 30 dni kalendarzowych tj. z 60 dni na 90 dni kalendarzowych, natomiast termin rozstrzygnięcia konkursu należy przesunąć z listopada 2016 r. na grudzień 2016 r.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Treść komunikatu

2016-11-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS