Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu 17.11.2016

Komunikat

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 17.11.2016 r. zmianie uległ regulamin konkursu: RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/16, Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w Regulaminie wynikają z konieczności wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych oraz wprowadzenia etapowej oceny i wyboru projektów w trybie konkursowym, co podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie i licznymi uzupełnieniami.

 

Zmiany dotyczą następującego zakresu:

  •         orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu został wydłużony z grudnia 2016 r. na luty 2017 r. (§ 7 ust. 4 Regulaminu); Paragraf przyjmuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017 r.”;
  •         wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 80 do 155 dni (§ 10 ust. 1 Regulaminu); Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 155 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;
  •         dodano § 10 A „Weryfikacja wymogów formalnych”;
  •         dodano § 11 A „Sposób dokonywania oceny wniosków – ocena formalno-merytoryczna” ;
  •         dodano § 12 A „Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do dofinansowania”.

 

W regulaminie zmieniono numerację ustępów w ramach dodanych paragrafów.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-11-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.