Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana alokacji

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) informuje o zmianie wysokości alokacji na nabory w Poddziałaniach: 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych oraz 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga, które rozpoczną się w grudniu 2016 r.

Zgodnie ze stanowiskiem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 5 października 2016 r. wsparcie chorób psychicznych będzie możliwe dopiero po opublikowaniu map potrzeb zdrowotnych w tym obszarze oraz przyjęciu przez ww. Komitet właściwych rekomendacji. W konsekwencji konieczne było wyłączenie przedsięwzięć z zakresu psychiatrii z możliwości ubiegania się o dofinansowanie RPO WiM 2014-2020 w zaplanowanych
na 2016 rok konkursach. Zmianie uległy zatem kwoty zaplanowane na konkursy, które obecnie wynoszą:

w Poddziałaniu 9.1.1 - 10 520 008,00 euro;
w Poddziałaniu 9.1.2 - 10 218 753,00 euro.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.