Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat o rozpoczęciu prac Komisji Oceny Projektów

Komunikat o rozpoczęciu prac KOP

Informujemy, że 29 listopada 2016 r. rozpoczyna pracę Komisja Oceny Projektów złożonych w ramach konkursu RPWM.01.04.03-IP.03-28-001/16 Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020

Pliki do pobrania

Komunikat o rozpoczęciu prac KOP

2016-12-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS