Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat dotyczący wskaźników produktu z 7.12.2016 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje i wyjaśnia:

Wskaźnik produktu „Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców” dotyczy pięciu typów chorób negatywnie wpływających na rynek pracy w Polsce, tj.: choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, zaburzenia psychiczne, choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego, choroby układu oddechowego.

Wskaźnik nie dotyczy konkursów z zakresu trzech głównych typów nowotworów tj.: nowotwór szyjki macicy, nowotwór jelita grubego i nowotwór piersi.

W związku z powyższym przedmiotowy wskaźnik we wniosku o dofinansowanie projektu powinien mieć wartość „0”. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS