Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 15 grudnia 2016

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 15.12.2016 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.04.04-28-IP.00-28-001/16.

Zmianie ulegają zapisy:

  • § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z grudnia 2016 r. na kwiecień 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2017 r.;

 

  •  § 10 ust. 1 Regulaminu, dotyczy wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 80 do 155 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 155 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

  • wprowadzenia do Regulaminu § 10A, § 11A, § 12A. dototyczących etapowości w ocenie i wyborze projektów w trybie konkursowym.

 

Ww. zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych, oraz wprowadzenia etapowej oceny i wyboru projektów w trybie konkursowym, co podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie i licznymi uzupełnieniami.

Pliki do pobrania

Zaktualizowany Regulamin konkursu - obowiązuje od 15 grudnia 2016

2016-12-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS