Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

27 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16.

Na liście rankingowej, która została zatwierdzona uchwałą Zarządu 14 grudnia 2016 r. dla wniosku znajdującego się na 18 miejscu ww. listy, złożonego przez Gminę Rozogi w wyniku omyłki pisarskiej został błędnie wskazany koszt całkowity (wartość projektu) oraz kwota wnioskowanego dofinansowania, w związku z czym koniecznym było zaktualizowanie ww. listy. Pozostałe informacje nie uległy zmianie.

Pliki do pobrania

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania

2016-12-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS