Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja regulaminu i wydłużenie etapu weryfikacji wymogów formalnych

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16.

 

Informujemy, że wydłużono etap weryfikacji wymogów formalnych z 90 dni na 120 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru. Jednocześnie nastąpi zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na kwiecień 2017r. Zmiana wynika z bardzo dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o stwierdzeniu braków formalnych na tym etapie i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.

W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 12 stycznia 2017 r. 

Pliki do pobrania

Aktualizacja Regulaminu konkursu - obowiązuje od 12 stycznia 2017 r.

2017-01-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS