Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 16.01.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu.

Zmiany w Regulaminie wynikają z wprowadzenia etapowej oceny i wyboru projektów w trybie konkursowym, co podyktowane jest koniecznością przyspieszenia zakontraktowania środków.

Zmiany dotyczą następującego zakresu:

  •     dodano § 10 A „Weryfikacja wymogów formalnych”;
  •     dodano § 11 A „Sposób dokonywania oceny wniosków – ocena formalno-merytoryczna” ;
  •     dodano § 12 A „Rozstrzygnięcie konkursu i wybór projektów do dofinansowania”.

 

Zmiany obowiązują od 16.01.2017r.

Pliki do pobrania

Aktualizacja Regulaminu konkursu

2017-01-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS