Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 31.01.2017 r. uległ zmianie regulamin konkursu.

W Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

  • § 7 ust. 4 Regulaminu, zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2017 r. na kwiecień 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2017 r.;

  • § 10 ust. 1 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 155 do 179 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 179 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

  • § 10A ust. 1 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 155 do 179 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 179 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

  • § 11 ust. 2 Regulaminu, dot.  wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 70 do 122 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 122 dni od dnia powołania KOP”

  • § 11A ust. 2 Regulaminu, dot.  wydłużenia etapu oceny formalno – merytorycznej z 70 do 122 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Ocena formalno-merytoryczna wniosków dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów (KOP) w terminie 122 dni od dnia powołania KOP”.

Jednocześnie informujemy, iż w Regulaminie dodatkowo usunięto nieprawidłowo nadaną numerację dla ustępu nr 6 §12, i ust. 5 §12A. Treść przytoczonych ustępów stanowi bowiem kontynuację ust. nr 5 §12 Reg. i adekwatnie nr 4 §12A Reg.

 

Wyżej wymienione zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych i etapu oceny formalno-merytorycznej, co podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie, licznymi uzupełnieniami/wyjaśnieniami KOP, oraz nieodbieraniem korespondencji (pism o uzupełnienia braków formalnych) przez Wnioskodawców.

 

Regulamin obowiązuje od 31.01.2017 r.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu 31.01.2017 r.

2017-01-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.