Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja regulaminu i wydłużenie etapu oceny formalno-merytorycznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu.

 

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wydłużony został termin oceny formalno-merytorycznej z 60 dni na 90 dni liczonych od dnia powołania KOP. Jednocześnie nastąpi zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu na marzec 2017 r. Zmiana wynika z dużej liczby wniosków złożonych w konkursie oraz obowiązku doręczania pism za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i nieterminowym ich odbiorem przez Wnioskodawców.


W pozostałym zakresie regulamin konkursu pozostaje bez zmian.


Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 30 stycznia 2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin - wersja z 30.01.2017 r.

2017-02-06

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS