Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja regulaminu konkursu - wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych

30 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16.

 

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 80 dni na 103 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w §7 (§10 ust.1 Regulaminu konkursu).

 

Powyższe uwarunkowane jest obowiązkiem doręczania Wnioskodawcom pism o stwierdzeniu braków formalnych oraz oczywistych omyłek pisarskich na etapie weryfikacji wymogów formalnych przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, co spowodowało, iż termin przewidziany w Regulaminie konkursu na etap weryfikacji wymogów formalnych nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 23 dni kalendarzowe tj. z 80 dni na 103 dni kalendarzowe.

 

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - aktualizacja z 30.01.2017 r.

2017-02-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS