Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej

8 lutego 2017 r. zakończono weryfikacja wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ-00-28-002/16 w związku z wpłynięciem do siedziby IOK ostatniego wniosku, który został skierowany do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych.

Ocena formalna rozpoczęła się 31 stycznia 2017 r. i trwa nadal. W pierwszej kolejności ocenie formalnej podlegają wnioski spełniające wszystkie wymogi formalne. Natomiast w przypadku wniosków skierowanych do uzupełnienia/poprawy na etapie weryfikacji wymogów formalnych, ocena formalna dokonywana jest po otrzymaniu przez IOK uzupełnionego/poprawionego wniosku.

Pliki do pobrania

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej

2017-02-09

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS