Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Pytania i odpowiedzi z 15 lutego 2017 r.

Pytanie:

W regulaminie konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/17 efektywność energetyczna budynków mieszkalnych w paragrafie 3 ust. 2 pkt. b,  zapisano, że w ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie kierowane m. in na podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. 

Nasze pytanie dotyczy właśnie tego zagadnienia, otóż jedna z naszych Wspólnot Mieszkaniowych, zamierza przystąpić do tego konkursu. Jednym z zadań jakie chce realizować jest zmiana sposobu ogrzewania mieszkań, likwidacja indywidualnych pieców c.o. i pieców kaflowych oraz wprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania z sieci miejskiej. W tym celu zwróciliśmy się do Przedsiębiorstwa ciepłowniczego o wydanie warunków przyłączenia. Otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, przedsiębiorstwo wskazało, że są techniczne możliwości przyłączenia budynku wspólnoty ale wymaga to rozbudowy odcinka sieci w tej okolicy, a to dla jednego odbiorcy jest ekonomicznie nieopłacalne. Wskazano jednocześnie, że jeśli wspólnota skłonna będzie pokryć dużą część kosztów rozbudowy sieci to możliwe jest przyłączenie budynku. W związku z tym chcielibyśmy jednoznacznie wiedzieć czy koszt budowy sieci ciepłowniczej do budynku jest także  możliwy do sfinansowania w ramach projektu jako koszt kwalifikowany.

 

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/17 w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii .

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na m.in.:

  1. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
  2. przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE;
  3. wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej; d) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji, opisanych powyżej);
  4. audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

 

Mając na uwadze zapisy ww. Regulaminu należy stwierdzić, że koszt budowy sieci ciepłowniczej do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nie stanowi kosztu kwalifikowanego i nie zostanie wsparty w ramach poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych.

 

Pytanie:

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu "ze wsparcia wyłączone są projekty wchodzące w skład uzgodnionych zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego."

Czy na pewno jest to wyłączenie obowiązujące w niniejszym konkursie, ponieważ taki zapis – „ze wsparcia wyłączone są projekty wchodzące w skład uzgodnionych zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” nie figuruje w Regulaminie konkursu?

Odpowiedź:

Wyłączenie: „ze wsparcia wyłączone są projekty wchodzące w skład uzgodnionych zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” obowiązuje w niniejszym konkursie.  

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.