Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych – zmiana Regulaminu konkursu i Regulaminu KOP

KOMUNIKAT

14 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia o 12 dni kalendarzowych terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków oraz zmiany Regulaminu KOP w zakresie czasu działania KOP od momentu jej powołania do czasu rozstrzygnięcia konkursu albo zakończenia procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16 na Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Powyższe wynika z obowiązku doręczenia Wnioskodawcom pism dotyczących uchybień w zakresie wymogów formalnych przesyłką ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przez co istnieje duże opóźnienie w odbiorze korespondencji przez Wnioskodawców, a  tym samym wpływa to na wydłużenie procesu oceny.

Zmiana Regulaminu KOP wpłynie na brak konieczności powoływania nowego składu Komisji Oceny Projektów wyłącznie do rozpatrzenia protestów i umożliwi zachowanie ciągłości oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach ww. konkursu.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu z 14.02.2017 r.

2017-02-20

Regulamin Komisji Oceny Projektów (załącznik nr 16)

2017-02-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS