Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Regulaminu konkursu z 23.02.2017 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 23.02.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu w zakresie:

  • § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2017 r. na czerwiec 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.;

  • § 10 ust. 1 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 120 do 150 dni;

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 150 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”;

  • wprowadzenia do Regulaminu § 10A, § 11A oraz aktualizacji zapisów § 12  dot. etapowości w ocenie projektów w trybie konkursowym.

Wyżej wymienione zmiany wynikają z wytycznych dotyczących konieczności wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 120 do 150 dni.

Modyfikacja terminu weryfikacji wymogów formalnych o dodatkowe 30 dni podyktowane jest dużą ilością złożonych wniosków o dofinansowanie, złożonością projektów oraz przewidzianymi licznymi uzupełnieniami projektów oraz problemami związanymi z terminowym odbieraniem korespondencji kierowanej do Beneficjenta za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu z 23.02.2017 r.

2017-02-24

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS