Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu z dnia 23.02.2017 r.

Komunikat

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 23.02.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/16 Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie:

 

-        § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczącym zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2017 r. na czerwiec 2017 r.

Paragraf przyjmuje brzmienie: Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.;

-        § 10 ust. 1 Regulaminu, dot. wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 120 do 150 dni.

Paragraf przyjmuje brzmienie: „Zarejestrowane wnioski złożone w terminie, podlegają weryfikacji wymogów formalnych w terminie 150 dni od  dnia zamknięcia naboru, o którym mowa w § 7. IP może dokonywać weryfikacji wniosków przed dniem zakończenia naboru wniosków”.

Zmiany wynikają z wytycznych dotyczących konieczności wydłużenia etapu weryfikacji wymogów formalnych wniosków z 120 do 150 dni.

 

Modyfikacja terminu weryfikacji wymogów formalnych o dodatkowe 30 dni podyktowana jest dużą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie, złożonością projektów oraz przewidzianymi licznymi uzupełnieniami projektów oraz problemami związanymi z terminowym odbieraniem korespondencji kierowanej do Beneficjenta za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu z 23.02.2017 r.

2017-02-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS