Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu z 28.02.2017 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o aktualizacji Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej z 70 dni do 90 dni liczonych od dnia powołania KOP (§ 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/16) oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu z lutego 2017 r. na marzec 2017 r. (§  7 ust 4. Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/16, ogłoszenie o konkursie).

 

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu konkursu nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/16 „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu oceny wniosków”. Ponadto zgodnie z ogłoszeniem konkursu „Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu”.

 

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 28.02.2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-02-28

Ogłoszenie o konkursie

2017-02-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS