Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wnioski po ocenie merytorycznej - 9.03.2017 r.

6 marca 2017 r. zakończono etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.05.02.00-IP-02.-28-002/16.

Żaden wniosek nie spełnił kryteriów merytorycznych w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP-02.-28-002/16 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Prosimy o umieszczenie ww. informacji na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.