Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych - 10.03.2017r.

6 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję w sprawie wydłużenia o 31 dni kalendarzowych terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków,  wprowadzenia cząstkowych list wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych oraz uszczegółowienia zapisów Regulaminu Komisji Oceny Projektów  dotyczących dokonywania oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników w ramach konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16 na Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wprowadzenie cząstkowych list wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych,  usprawni proces oceny wniosków w trwającym konkursie oraz umożliwi rozpoczęcie oceny formalno-merytorycznej projektów.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Komisji Oceny Projektów - obowiązuje od 6 marca 2017 r.

2017-03-10

Regulamin konkursu - obowiązuje od 6 marca 2017 r.

2017-03-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS