Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Skład Komisji Oceny Projektów - 14.03.2017 r.

6 marca 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Skład Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe złożone w ramach konkursu nr RPWM.05.02.00-IP.02-28-002/16:

Błaszczyk Kaja – przewodniczący/sekretarz KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW
w Olsztynie)
Bogacki Piotr – członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Lucyna Janiszewska - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Kowenicka Aneta - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Leśnicki Tomasz - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Nowik Paweł - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Olbryś Dawid - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Otulakowski Krzysztof - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Palmowska Grażyna - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Pasławska-Hurło Marta - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Ratkiewicz Olga - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Teodorowicz Hanna - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Zaborowska Marianna - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)
Zakrzewska Marzena - członek KOP – pracownik IOK (WFOŚiGW w Olsztynie)

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.