Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacja o pracach Komisji Oceny Projektów 14.03.2017 r.

Informacja o pracach KOP w ramach konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-002/16

 

Informujemy, że w terminie 7.03–13.03.2017 r. odbyła się weryfikacja Kart oceny merytorycznej wniosków ocenianych przez członków KOP w zakresie części D1-D8 KOM.

W terminie od 14.03–17.03.2017 r. przygotowane będą jednolite stanowiska negocjacyjne do wniosków skierowanych do dofinansowania oraz wysyłane pisma informujące wszystkich Wnioskodawców o wynikach dokonanej oceny merytorycznej.

Następnie odbędą się negocjacje z Wnioskodawcami, których wnioski uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS