Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 15.03.2017 r.

14 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zmianę Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/16 oraz zmianę do Regulaminu Komisji Oceny Projektów stanowiący załącznik nr 17 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

 

Przyczyną wprowadzenia zmian do regulaminu jest wprowadzenie cząstkowych list wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych oraz ocenę kryteriów formalnych,  co  usprawni proces oceny wniosków w trwającym konkursie oraz umożliwi rozpoczęcie oceny  kryteriów merytorycznych projektów, które przeszły pozytywną ocenę na etapie weryfikacji wymogów formalnych oraz kryteriów formalnych konkursu, przez co zaistniała konieczność zmiany zapisów w Regulaminie konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/16.

 

Przyczyną wprowadzenia zmian jest uszczegółowienie zapisów Regulaminu KOP dotyczących dokonywania oceny wniosku przez Eksperta poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników. Wprowadzenie zmian podyktowane jest realizacją rekomendacji Urzędu Kontroli Skarbowej, dotyczącej rozszerzenia informacji o przepływie dokumentów pomiędzy IOK i ekspertami. Jednocześnie zmiany dotyczą terminu działania Komisji Oceny Projektów, która będzie dokonywała oceny merytorycznej od momentu jej powołania do rozstrzygnięcia konkursu albo zakończenia procedury odwoławczej. W wyniku tego zostanie zachowana ciągłość oceny projektów złożonych w konkursie, a także nie będzie konieczności powoływania nowego składu Komisji Oceny Projektów wyłącznie do rozpatrzenia protestów w ramach jednego konkursu.

 

Przedmiotowe zmiany nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin Komisji Oceny Projektów - obowiązuje od 14 marca 2017 r.

2017-03-21

Aktualizacja Regulaminu konkursu - obowiązuje od 14 marca 2017 r.

2017-03-21

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.