Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nowy regulamin konkursu

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 31.03.2017 r. zmianie uległ Regulamin konkursu.

 

  • paragraf 7 ust. 4 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu wydłużono z kwietnia do maja 2017 r.
  • paragraf 11 ust. 2 wydłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną z 70 do 119 dni, tj. do 19.05.2017 r.
  • paragraf 11A ust. 2 wydłużono termin na ocenę formalno-merytoryczną z 70 do 119 dni, tj. do 19.05.2017 r.

 

Wyżej wymienione zmiany wynikają z konieczności wydłużenia terminu oceny formalno-merytorycznej. Zmiany terminów podyktowane są dużą ilością złożonych wniosków oraz dodatkową ich oceną przez ekspertów z dziedziny ochrony środowiska, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz ekspertów budowlanych (w przypadku Poddziałania 1.4.4).   

Zmiana regulaminu obowiązuje od 31.03.2017 r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu z 31.03.2017 r.

2017-03-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS