Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów złożonych w naborze – 19.05.2017 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w naborze RPWM.01.03.03/01.05.03-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.:

  • Działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF),
  • Działania 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF)

Pliki do pobrania

Lista projektów

2017-05-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.