Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu konkursu - 12.06.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (IZ) informuje o aktualizacji Regulaminu i ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Osi Priorytetowej III Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie.

Aktualizacja dotyczy wprowadzenia zmian (§ 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 Regulaminu oraz zapisów Ogłoszenia konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/17 w zakresie terminu zakończenia naboru przedmiotowego konkursu tj. z 28 czerwca 2017 r. na 14 lipca 2017 r. (dzień zamknięcia naboru) (§ 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 2 Regulaminu ww. konkursu).

Wprowadzona zmiana pozwoli na zapoznanie się Wnioskodawców z wynikami poprzedniego konkursu z zakresu e-zdrowia (nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/16, którego rozstrzygnięcie jest planowane na koniec czerwca 2017 r.) oraz wykluczy składanie przez Wnioskodawców wniosków w kolejnym konkursie na te same projekty.

Przedmiotowe zmiany Regulaminu konkursu nr RPWM.03.02.00-IZ-00-28-001/17 nie będą skutkowały nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Zmiany w powyższym zakresie obowiązują od 12 czerwca 2017 r. 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2017-06-12

Ogłoszenie o konkursie

2017-06-12

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS